Tréningové semináre

Intenzívny tréningový program - PREDAJNÝ ROZHOVOR

spolu 2 dni – 16 hodín

Intenzívny tréningový program pre súčasných alebo začínajúcich obchodných zástupcov a predajcov. Je zameraný na informácie s praktickým tréningom použitia správnych techník so spätnou väzbou v rámci predajného rozhovoru so zákazníkom tak, aby bol dosiahnutý pozitívny súhlas zákazníka a zrealizovaný predaj. Miesto konania: PROFISALES, A. Sládkoviča 3 – JUNIOR, Levice. Max. počet účastníkov – 8.

Kurz - Obchodný zástupca - predajca

spolu 6 dni – 48 hodín s certifikátom

Tréningový program pre súčasných alebo začínajúcich obchodných zástupcov a predajcov. Obsahuje témy a informácie zamerané na efektívnu organizáciu a systém práce, ekonomické znalosti, komunikáciu, argumentáciu, prezentáciu a vystupovanie, skrátka všetky potrebné kompetencie na túto prácu . Miesto konania: PROFISALES, A. Sládkoviča 3 – JUNIOR, Levice. Max. počet účastníkov – 8.

Kurz - Manažér obchodných zástupcov

spolu 6 dni – 48 hodín s certifikátom 

Program  je určený pre všetkých, ktorí v súčasnosti vedú alebo sa pripravujú na vedenie obchodných zástupcov alebo predajcov. Obsahuje všetky podstatné úlohy, činnosti a nevyhnutné kompetencie na úspešný výkon tejto pracovnej činnosti, aby mohli byť dosahované nastavené ciele jednotlivca, tímu aj celej firmy.  Miesto konania: PROFISALES, A. Sládkoviča 3 – JUNIOR, Levice. Max. počet účastníkov – 8.

Ak máte záujem o bližšie informácie alebo o osobné nezáväzné stretnutie, pošlite mi Vašu správu alebo mi zavolajte na:

+421 910 266 797

milos.tuharsky@profisales.sk

PO – PI 8:00 – 17:00

Nezáväzná prihláška na tréningový seminár