MILOŠ TUHARSKÝ

poradenstvo v oblasti B2C predaja a budovaní excelentných predajných tímov

tréner, mentor a kouč predajných a manažérskych pozícií

PROFESIONÁLNY SERVIS - PROFESIONÁLNY PREDAJ

Pomáham nastavovať efektívne predajné procesy a systémy práce - Trénujem TOP predajné a manažérske kompetencie - Rozvíjam individuálne schopnosti a sebamotiváciu - Spolupracujem pri výberoch zamestnancov a ich adaptácii

PONUKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Poradenstvo -Konzulting

Poradenské a konzultačné služby zamerané na budovanie, ďalší rozvoj alebo úplný reštart predaja. Funkčné predajné procesy, vysokoefektívny systém práce a správne manažérske vedenie. Výberové pohovory s uchádzačmi na pracovné pozície obchodný zástupca a manažér predajného tímu.

Tréningy - Vzdelávanie

Intenzívne firemné tréningy,  transformačné skupinové semináre, tréningové a vzdelávacie centrum. Rozvíjanie predajných techník a manažérskych kompetencií, prenos teoretických znalostí do praxe. Merateľné zvyšovanie predajných výsledkov a kvality manažmentu.

Mentoring - Koučing

Individuálny rozvoj prostredníctvom mentoringu a koučingu na zlepšovanie manažérskych a predajných kompetencií,  Využívanie vlastného potenciálu na prekonávanie svojích limitov a nastavenie víťazného myslenia na dosiahovanie  osobných úspechov a cieľov. 

O MNE

Môj príbeh :

V roku 1993 začínam pracovať ako obchodný zástupca v jednej nemeckej nadnárodnej obchodnej spoločnosti, ktorá je absolútnym lídrom vo svojej oblasti podnikania a celosvetovo zamestnáva desiatky tisíc obchodných zástupcov a predajcov. 

Od roku 2000 som postupne pôsobil v manažérskych pozíciách ako vedúci oblasti ( 10 obchodných zástupcov ), neskôr ako riaditeľ divízie ( 70 obchodných zástupcov ) a od roku 2012 ako konateľ a výkonný riaditeľ ( 30 zamestnancov ).

Počas mojej praxe a služby som dokonale spoznal nemecký perfekcionalizmus a orientáciu na výsledky, snahu byť najlepší a nie najlacnejší. Firemná kultúra, dokonalé a  funkčné procesy, špičkové vzdelávanie predajcov a manažérov s ich motiváciou je mix toho, čo prináša úspech v podobe trvalého rastu tržieb a zisku. Počas mojej kariéry som zažil mnoho úspechov a rovnako aj neúspechov, jedno aj druhé mi dalo veľmi veľa pracovných ale aj životných skúseností.  

V roku 2019 som založil spoločnosť PROFISALAES a svoje know-how poskytujem ako konzultant, tréner, mentor a školiteľ pre firmy, organizácie aj jednotlivcov. Odovzdávať iným všetko čo som sa naučil mi dáva absolútny zmysel.

Každým dňom byť v každej svojej činnosti lepším – to je profesionálny predaj. Každé podnikanie má mať svoje poslanie. Mojím poslaním je :

                               

BUDOVAŤ EXCELENTNÉ PREDAJNÉ TÍMY, KTORÉ POSKYTUJÚ SVOJÍM ZÁKAZNÍKOM NAJLEPŠÍ PREDAJNÝ SERVIS, SVOJE NADŠENIE A VYSOKÚ PROFESIONALITU.

Moja vízia

SPOLOČENSKÝ PROFIT

Prostredníctvom úspešných zamestnancov tvoriť úspešné firmy a úspešnými firmami tvoriť úspešnú spoločnosť, ktorá vytvára vhodné podmienky a podporu pre sebarealizáciu a ďalší rozvoj všetkých ľudí.

VZÁJOMNÁ INŠPIRÁCIA

Každý sa môže snažiť niečim inšpirovať iných ľudí a zároveň sa inými nechať inšpirovať.

VÍŤAZNÉ MYSLENIE

Správnym a otvoreným myslením, spoločne so správnou vnútornou motiváciou tvoriť základ každého úspechu.

PARTNERSTVÁ A VZŤAHY

Základom každej úpešnej spolupráce je partnersky vzťah.

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

Pracovať stále na sebe, v každej svojej oblasti sa zlepšovať a posúvať tak svoje limity na ceste za majstrovstvom a profesionalitou.

Moje hodnoty

SERIÓZNOSŤ

Úplný základ charakteru každého človeka, pre ktorého platia vzájomne odsúhlasené dohody a poskytnutá dôvera.

ZODPOVEDNOSŤ

To je vnútorný postoj človeka k prístupu svojích úloh a povinností.

CIEĽAVEDOMOSŤ

Ak má človek cieľ, správnu motiváciu a vytrvalosť, tak môže dosiahnuť všetko.

REŠPEKT A POĎAKOVANIE

Poďakovať za každé nasadenie a snahu, vyjadriť rešpekt za výnimočný výkon alebo výsledok, je samozrejmosť nielen v práci.

OTVORENOSŤ

Možnosť otvorene ale správne vyjadrovať svoj názor a pocity, pomáha k lepšiemu vzájomnému porozumeniu a spolupráci.

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípadne máte záujem o osobné a nezáväzné stretnutie, pošlite mi Vašu správu alebo mi zavolajte.

+421 910 266 797

milos.tuharsky@profisales.sk

PO – PI 8:00 – 17:00