MILOŠ TUHARSKÝ


PARTNER V PREDAJI A MANAŽMENTE

expertné poradenstvo a mentoring

tréningové programy a vzdelávanie

výberové procesy a pohovory

ROBIŤ SPRÁVNE VECI SPRÁVNE

PONUKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Poradenstvo

Komplexné poradenské služby zamerané na budovanie, transformáciu alebo úplný reštart predaja.  Aktuálne dosahovaný predaj je výsledkom nastavených procesov a zaužívaného systému práce. Stereotyp a rutina môže spôsobovať konanie rovnakých chýb, externý a nezaťažený pohľad ich pomáha odhalovať a meniť.

Tréningy

Tréningové centrum, intenzívne tréningy pre firmy s individuálnym prístupom a podporou prostredníctvom profesionálneho mentoringu : 1. Tréning predajných a manažérskych kompetencií  2. Prenos teoretických znalostí do denných činností  3. Merateľné zvyšovanie predajných výsledkov a kvality manažmentu.

Výbery

Profesionálne výberové procesy a pohovory s potenciálnymi uchádzačmi s cieľom výberu správneho kandidáta. Zistiť potenciál a perspektívu vhodného  uchádzača na prácu predajcu alebo manažéra prostredníctvom osobného pohovoru predstavuje prvý krok pri budovaní úspešného predajného tímu firmy.   

O MNE

Mám dlhoročné skúsenosti v osobnom priamom predaji. V roku 1993 som začal pracovať ako obchodný zástupca v  nemeckej nadnárodnej obchodnej spoločnosti, ktorá je lídrom vo svojej oblasti predaja a celosvetovo zamestnáva desiatky tisíc obchodných zástupcov a predajcov.

Postupne som pôsobil v manažérskych pozíciách ako vedúci oblasti, neskôr ako riaditeľ divízie a od roku 2012 nakoniec ako konateľ a výkonný riaditeľ firmy až do roku 2018.

Počas mojej praxe a služby som dokonale spoznal nemecký zmysel pre detaily a orientáciu na výsledky, byť najlepší a nie najlacnejší. Firemná kultúra, výberové procesy, systém práce, intenzívne tréningy a individuálny rozvoj predajcov je správny mix toho, čo prináša úspech v podobe zdravého rastu tržieb a zisku každej firmy.   

Od roku 2019 som začal svoje 25-ročné praktické skúsensoti poskytovať ako poradca – konzultant, tréner a mentor pre firmy, organizácie aj jednotlivcov, všetkých, ktorých ambíciou je neustále zlepšovať svoje predajné výsledky a tým prekonávať svoje osobné limity. 

Moje kompetencie: predaj a riadenie firmy, výbery obchodných zástupcov a vedúcich predajných tímov, tréningy. 

                               

Vízia : stať sa lídrom v poradenstve pre malé a stredné firmy a TOP tréningovým centrom pre obchodných zástupcov, predajcov a manažérov predajných tímov

Poslanie


BUDOVAŤ EXCELENTNÉ PREDAJNÉ TÍMY


TRANSFORMOVAŤ SPÔSOB MYSLENIA


PODPOROVAŤ OSOBNOSTNÝ RAST


ROZVÍJAŤ PARTNERSTVÁ A VZŤAHY


VYTVÁRAŤ SPOLOČENSKÝ PROFIT

Hodnoty


SERIÓZNOSŤ


ZODPOVEDNOSŤ


CIEĽAVEDOMOSŤ


REŠPEKT A POĎAKOVANIE


OTVORENOSŤ

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípadne máte záujem o osobné a nezáväzné stretnutie, pošlite Vašu správu alebo zavolajte na:

+421 910 266 797

profisales@profisales.sk 

milos.tuharsky@profisales.sk

Adresa: Junior, ul. A. Sládkoviča 2, 934 05 Levice

PO – PI 8:00 – 17:00