MILOŠ TUHARSKÝ


B2C - B2B expert


Pomáham firmám aj jednotlivcom

maximálne využívať existujúci potenciál

a tým zvyšovať svoje predajné výsledky.

PROFISALES poskytuje prakticky orientované implementácie zvyšovania kvality, výkonnosti a profitu jednotlivcov, tímov a firiem. Jedinečnosťou je komplexnosť poskytovaných služieb, zárukou sú 30-ročné praktické skúsenosti v oblasti priameho predaja a garanciou sú jasne merateľné výsledky spoločných cieľov.

PONUKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

EXPERTNÉ PORADESTVO

 Budovanie, transformácia alebo úplný reštart predajného tímu prostredníctvom správnych  procesov, systémov a definovaných štandartov práce predajcov aj vedúcich zamestnancov. Dosahované výsledky sú zrkadlom spôsobu a systému riadenia a vedenia. Stereotyp, rutina, nefunkčné procesy a taktiež nesprávna komunikácia zabíjajú efektivitu a rast. Externý, kompetentný a nezaťažený pohľad ich pomáha odhalovať a meniť.

TRÉNINGOVÉ PROGRAMY

Tréningové centrum profesionálneho predaja zamerané na získanie potrebných kompetencíí v oblasti predaja, manažmentu a vedení ľudí. Individuálny prístup, profesionalita, originálny tréningový koncept : POROZUMIEŤ – TRÉNOVAŤ – PRAKTIZOVAŤ – MERAŤ. Svoje dlhoročné praktické skúsenosti neustále dopĺňam o najnovšie vedecké poznatky z oblasti neuropsychológie. Rozdiely sa skrývajú v detailoch      

PERSONÁLNE VÝBERY

Výberové procesy a vyhľadávanie vhodných uchádzačov na pracovné pozície obchodných zástupcov, predajcov, vedúcich predajných tímov a obchodných riaditeľov. Osobné pohovory s potenciálnymi uchádzačmi, ktorých cieľom je výber toho správneho. Dôležité je zistiť potenciál a perspektívu uchádzača na obsadzovanú pozíciu. Výberové pohovory predstavujú prvý krok pri budovaní dlhodobo úspešného predajného tímu, ktorý je základom stability každej  firmy. 

O MNE

V oblasti B2C a B2B predaja som aktívny od roku 1993, v rámci samotného predaja som pracoval na všetkých pracovných pozíciách – 6 rokov ako obchodný zástupca a 19 rokov na všetkých úrovniach riadenia predaja a vedenia ľudí ako vedúci predajného tímu, riaditeľ divízie a nakoniec ako konateľ a riaditeľ firmy. Jednalo sa o technický sortiment v oblasti strojárstva, stavebníctva, autoopravárenstva, drevopriemyslu a remesiel.  

Počas 25 rokov som pôsobil  v dvoch nemeckých nadnárodných spoločnostiach s dokonale prepracovanými predajnými a manažérskymi systémami a procesmi. Počas mojej praxe som dokonale pochopil nemecký zmysel pre profesionalitu, detaily a orientáciu na výsledky, to ako byť najlepší a nie najlacnejší. Firemná kultúra, štandarty, intenzívne tréningy predajcov a kvalitné vzdelávanie vedúcich zamestnancov, vrátane ich individuálneho rozvoja je správny mix toho, čo prináša požadovaný úspech v podobe zdravého a udržateľného rastu tržieb aj zisku.

V roku 2019 som založil agenúru PROFISALES, ktorá poskytuje komplexné a profesionálne služby pre firemnú aj individuálnu klientelu v oblasti predaja a manažmentu.

 PREDAJ TO JE ZÁBAVA.

                               

 

Vízia : líderstvo v poradenstve malých a stredných firiem - TOP tréningové centrum pre obchodných zástupcov, predajcov a manažérov predajných tímov

Misia


ZLEPŠOVAŤ KVALITU PREDAJNÝCH SLUŽIEB


ZAVÁDZAŤ VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ ŠTANDARTY


ROZVÍJAŤ PREDAJNÉ A MANAŽÉRSKE KOMPETENCIE


PRIPRAVOVAŤ KVALITNÝCH VEDÚCICH ZAMESTNANCOV


ZVYŠOVAŤ SOCIÁLNY STATUS PROFESIONÁLNEHO PREDAJA

Hodnoty


SERIÓZNOSŤ


ZODPOVEDNOSŤ


CIEĽAVEDOMOSŤ


VYTRVALOSŤ


REŠPEKT

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípadne máte záujem o osobné a nezáväzné stretnutie, pošlite Vašu správu alebo zavolajte na:

+421 910 266 797

profisales@profisales.sk 

milos.tuharsky@profisales.sk

Adresa: Junior, ul. A. Sládkoviča 2, 934 05 Levice

PO – PI 8:00 – 17:00