MILOŠ TUHARSKÝ


Partner v oblasti budovania, rozvoja

a udržateľnosti ziskového predaja firiem,

inovatívneho programu vzdelávania

a poskytovaní personálnych služieb.


EXPERTNÉ PORADENSTVO A KONZULTING - PROFESIONÁLNE VÝBEROVÉ POHOVORY - ROZVOJOVÉ A TRANSFORMAČNÉ TRÉNINGOVÉ PROGRAMY

PONUKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

PORADESTVO

 Budovanie, transformácia, úplný reštart predajného tímu prostredníctvom správnych firemných a manažérskych procesov, systémom a štandartami práce predajcov aj vedúcich zamestnancov. Dosahované výsledky sú zrkadlom. Stereotyp, rutina a taktiež nesprávna komunikácia zabíjajú efektivitu. Externý a nezaťažený pohľad ich pomáha odhalovať a meniť.

TRÉNINGY

Tréningové centrum profesionálneho predaja a manažmentu predajných tímov a firiem. Individuálny prístup a originálny tréningový koncept : POROZUMIEŤ – TRÉNOVAŤ – PRAKTIZOVAŤ – MERAŤ. Všetko s podporou skúseného mentora s dlhoročnými osobnými skúsenosťami, reálnymi výsledkami a praktickým know-how.        

POHOVORY

Profesionálne výberové procesy a pohovory s potenciálnymi uchádzačmi. Spoločným cieľom je výber správneho uchádzača. Zistiť potenciál a perspektívu vhodného zamestnanca na pozíciu obchodného zástupcu alebo predajcu, prípadne vedúceho tímu  prostredníctvom osobného pohovoru, predstavuje prvý krok pri budovaní úspešného predajného tímu firmy.  

O MNE

Mám dlhoročné skúsenosti v osobnom priamom predaji. V roku 1993 som začal pracovať ako obchodný zástupca v  nemeckej nadnárodnej obchodnej spoločnosti, ktorá je absolútnym lídrom vo svojej oblasti predaja a celosvetovo zamestnáva desiatky tisíc obchodných zástupcov a predajcov.

Postupne som pôsobil v manažérskych pozíciách ako vedúci oblasti, neskôr ako riaditeľ divízie a od roku 2012 až do roku 2018 ako konateľ a výkonný riaditeľ firmy.

Počas mojej praxe a služby som dokonale spoznal nemecký zmysel pre profesionalitu, detaily a orientáciu na výsledky, byť najlepší a nie najlacnejší. Firemná kultúra, procesy, systém práce, intenzívne tréningy a individuálny rozvoj predajcov aj vedúcich zamestnancov, je správny mix toho, čo prináša úspech v podobe zdravého a udržateľného rastu tržieb a zisku každej firmy.   

Od roku 2019 svoje 25-ročné praktické skúsensoti poskytujem v pozícii externého poradcu – konzultanta, trénera a mentora pre firmy, organizácie aj jednotlivcov, jednoducho všetkých, ktorí pracujú – prípadne začínajú pracovať v akejkoľvek oblasti predaja a ktorých ambíciou je pri tom naplno využívať svoj osobnostný potenciál, zlepšovať dosahované výsledky a tým prekonávať svoje osobné limity a zažívať potešenie. PRETOŽE PREDAJ NIE JE PRÁCA, ALE ZÁBAVA.

Moje kompetencie: osobný aktívny predaj, riadenie predajných tímov a firmy, výbery obchodných zástupcov a vedúcich predajných tímov, tréningový rozvoj predajných a manažérskych kompetencií. 

                               

 

Vízia : líderstvo v poradenstve malých a stredných firiem - TOP tréningové centrum pre obchodných zástupcov, predajcov a manažérov predajných tímov

Poslanie


ODOVZDÁVAŤ SVOJE OSOBNÉ SKÚSENOSTI


ROZVÍJAŤ SCHOPNOSTI A POTENCIÁL


TRÉNOVAŤ TOP PREDAJNÉ KOMPETENCIE


VZDELÁVAŤ VEDÚCICH ZAMESTNANCOV


ZVYŠOVAŤ SOCIÁLNY STATUS PREDAJA

Hodnoty


SERIÓZNOSŤ


ZODPOVEDNOSŤ


CIEĽAVEDOMOSŤ


VYTRVALOSŤ


REŠPEKT

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípadne máte záujem o osobné a nezáväzné stretnutie, pošlite Vašu správu alebo zavolajte na:

+421 910 266 797

profisales@profisales.sk 

milos.tuharsky@profisales.sk

Adresa: Junior, ul. A. Sládkoviča 2, 934 05 Levice

PO – PI 8:00 – 17:00