MILOŠ TUHARSKÝPOMÁHAM FIRMÁM ZVYŠOVAŤ

ICH PRODUKTIVITU A PROFIT

V KONKURENČNOM PROSTREDÍ

expertné poradenstvo a konzulting - personálne výberové procesy - tréningové programy predajných zručností - vzdelávanie a rozvoj manažérskych kompetencií

PONUKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

PORADESTVO

 Budovanie, transformácia alebo úplný reštart predajného tímu prostredníctvom správnych  procesov, systémov a definovaných štandartov práce predajcov aj vedúcich zamestnancov. Dosahované výsledky sú zrkadlom spôsobu a systému riadenia a vedenia. Stereotyp, rutina, nefunkčné procesy a taktiež nesprávna komunikácia zabíjajú efektivitu a rast. Externý, kompetetntný a nezaťažený pohľad ich pomáha odhalovať a meniť.

TRÉNINGY

Tréningové centrum profesionálneho predaja zamerané na získanie potrebných kompetencíí v oblasti predaja a manažmentu predajných tímov alebo firiem. Individuálny prístup, profesionalita, originálny tréningový koncept : POROZUMIEŤ – TRÉNOVAŤ – PRAKTIZOVAŤ – MERAŤ. Všetko s podporou skúseného mentora s dlhoročnými praktickými skúsenosťami, reálnymi výsledkami a osobným know-how. Rozdiely sa skrývajú v detailoch      

VÝBERY

Profesionálne výberové procesy a pohovory s potenciálnymi uchádzačmi, ktorých cieľom je výber toho správneho. Dôležité je zistiť jeho potenciál a komplexnú perspektívu na obsadzované pozície – obchodný zástupca, predajca, alebo vedúci obchodno – predajného tímu.  Výberové pohovory predstavujú prvý krok pri budovaní dlhodobo úspešného predajného tímu, ktorý je základom stability každej jednej firmy. 

O MNE

Mám 25-ročné skúsenosti v aktívnom osobnom predaji. V roku 1993 som začal pracovať ako obchodný zástupca v  nemeckej nadnárodnej obchodnej spoločnosti, ktorá je absolútnym lídrom vo svojej oblasti predaja a celosvetovo zamestnáva desiatky tisíc obchodných zástupcov a predajcov.

Pôsobil som na všetkých úrovniach manažmentu, začínal som ako vedúci predajného tímu, neskôr riaditeľ divízie a od roku 2012 až do roku 2018 som zastával pozíciu konateľa a výkonného riaditeľa firmy.

Počas mojej praxe a služby som dokonale spoznal nemecký zmysel pre profesionalitu, detaily a orientáciu na výsledky, byť najlepší a nie najlacnejší. Firemná kultúra, procesy, systém práce, intenzívne tréningy a individuálny rozvoj predajcov aj vedúcich zamestnancov  je správny mix toho, čo prináša úspech v podobe zdravého a udržateľného rastu tržieb a zisku každej firmy.   

Od roku 2019 pôsobím ako externý poradca – konzultant, tréner a mentor pre firemnú aj individuálnu klientelu, ktorých ambíciou je naplno využívať svoj osobnostný potenciál, zlepšovať dosahované výsledky a prekonávať svoje vlastné limity. Aj naďalej sa venujem predaju, pretože PREDAJ MA BAVÍ A ZÁBAVA.

Kompetencie: osobný aktívny predaj, vedenie predajných tímov, riadenie firmy, výbery obchodných zástupcov a vedúcich tímov, tréningový rozvoj predajných a manažérskych kompetencií, motivívácia zamestnancov. 

                               

Vízia : líderstvo v poradenstve malých a stredných firiem - TOP tréningové centrum pre obchodných zástupcov, predajcov a manažérov predajných tímov

Poslanie


ODOVZDÁVAŤ SVOJE OSOBNÉ SKÚSENOSTI


ROZVÍJAŤ SCHOPNOSTI A POTENCIÁL


TRÉNOVAŤ TOP PREDAJNÉ KOMPETENCIE


VZDELÁVAŤ VEDÚCICH ZAMESTNANCOV


ZVYŠOVAŤ SOCIÁLNY STATUS PREDAJA

Hodnoty


SERIÓZNOSŤ


ZODPOVEDNOSŤ


CIEĽAVEDOMOSŤ


VYTRVALOSŤ


REŠPEKT

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípadne máte záujem o osobné a nezáväzné stretnutie, pošlite Vašu správu alebo zavolajte na:

+421 910 266 797

profisales@profisales.sk 

milos.tuharsky@profisales.sk

Adresa: Junior, ul. A. Sládkoviča 2, 934 05 Levice

PO – PI 8:00 – 17:00