MILOŠ TUHARSKÝ

expert v priamom predaji s orientáciou na

zvyšovanie výkonnosti a produktivity

zlepšovanie kvality a profesionality

vytváranie hodnoty a prosperity

Vedomosti a skúsenosti, ktoré fungujú a prinášajú výsledok!

PONUKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

EXPERTNÉ PORADESTVO

 Vstupný firemný audit PROFISALES pomáha zistiť aktuálny stav a následne podľa potreby nastaviť jednotlivé procesy, systémy a základné štandarty. Tie spoločne so správnym vedením zamestnancov prinášajú dlhodobé výsledky a udržateľný rast firmy.. Nefunkčné alebo málo efektívne procesy, stereotyp, rutina a taktiež nesprávna komunikácia medzi zamestnancami, naopak jej rast brzdia.. Externý, kompetentný a nezaťažený pohľad ich pomáha odhalovať aj meniť.

KOMPETENČNÉ TRÉNINGY

Tréningové centrum PROFISALES je zamerané na získavanie aj ďalšie zlepšovanie kompetentností v predaji, manažmente a vedení ľudí. Originálny tréningový koncept PROFISALES svojím profesionálnym a individuálnym prístupom, spojený s mentoringom a koučingom prináša skutočne vysokú pridanú hodnotu. POROZUMIEŤ > TRÉNOVAŤ > PRAKTIZOVAŤ > MERAŤ > OPAKOVAŤ. Toto je podstatou realizovaných tréningov. Rozdiely sa skrývajú vždy v detailoch.      

PERSONÁLNE VÝBERY

Výberové procesy uchádzačov na pracovné pozície obchodných zástupcov, predajcov, vedúcich predajných tímov a obchodných riaditeľov predstavujú prvý krok pri budovaní dlhodobo úspešného predajného tímu. Vyžadujú si preto potrebnú prax a dostatočné skúsenosti. Nástrojom sú osobné pohovory s uchádzačmi, ktoré pomáhajú zistiť vhodnosť a potenciál daného uchádzača na úspešný  výkon obsadzovanej pozície. 

O MNE

V oblasti B2C a B2B predaja som aktívny od roku 1993, v rámci samotného predaja som pracoval na všetkých pracovných pozíciách – 6 rokov ako obchodný zástupca a 19 rokov na všetkých úrovniach riadenia predaja a vedenia ľudí ako vedúci predajného tímu, riaditeľ divízie a nakoniec ako konateľ a riaditeľ firmy. Jednalo sa o technický sortiment v oblasti strojárstva, stavebníctva, autoopravárenstva, drevopriemyslu a remesiel.  

Počas 25 rokov som pôsobil  v dvoch nemeckých nadnárodných spoločnostiach s dokonale prepracovanými predajnými a manažérskymi systémami a procesmi. Počas mojej praxe som dokonale pochopil nemecký zmysel pre profesionalitu, detaily a orientáciu na výsledky, to ako byť najlepší a nie najlacnejší. Firemná kultúra, štandarty, intenzívne tréningy predajcov a kvalitné vzdelávanie vedúcich zamestnancov, vrátane ich individuálneho rozvoja je správny mix toho, čo prináša požadovaný úspech v podobe zdravého a udržateľného rastu tržieb aj zisku.

V roku 2019 som založil agenúru PROFISALES, ktorá poskytuje komplexné a profesionálne služby pre firemnú aj individuálnu klientelu v oblasti predaja a manažmentu.

 PREDAJ TO JE ZÁBAVA.

                               

 

Vízia : líderstvo v poradenstve malých a stredných firiem - TOP tréningové centrum pre obchodných zástupcov, predajcov a manažérov predajných tímov

Misia


ZLEPŠOVAŤ KVALITU PREDAJNÝCH SLUŽIEB


ZAVÁDZAŤ VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ ŠTANDARTY


ROZVÍJAŤ PREDAJNÉ A MANAŽÉRSKE KOMPETENCIE


PRIPRAVOVAŤ KVALITNÝCH VEDÚCICH ZAMESTNANCOV


ZVYŠOVAŤ SOCIÁLNY STATUS PROFESIONÁLNEHO PREDAJA

Hodnoty


SERIÓZNOSŤ


ZODPOVEDNOSŤ


CIEĽAVEDOMOSŤ


VYTRVALOSŤ


REŠPEKT

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípadne máte záujem o osobné a nezáväzné stretnutie, pošlite Vašu správu alebo zavolajte na:

+421 910 266 797

profisales@profisales.sk 

milos.tuharsky@profisales.sk

Adresa: Junior, ul. A. Sládkoviča 2, 934 05 Levice

PO – PI 8:00 – 17:00