MILOŠ TUHARSKÝ

Partner pri riešení Vaších potrieb

v oblasti predaja a jeho riadenia

O úspechu firmy rozhoduje predaj a manažment. Ak chce firma rásť a upevňovať svoje trhové postavenie, potrebuje získať tých správnych ľudí, vytvárať kvalitné prostredie, poznať svoj predajný potenciál a dokázať ho využívať na maximum.

PONUKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

KONZULTAČNÉ PORADESTVO

 Procesný a personálny PROFISALES audit pomáha zistiť aktuálny stav a následne podľa potreby nastaviť manažérske procesy, odmeňovacie systémy a predajné štandarty, ktoré Vám so správnym vedením zamestnancov prinesú požadované výsledky a dlhodobo udržateľný rast firmy.. Nefunkčné či málo efektívne procesy, stereotyp a taktiež zlá vnútrofiremná komunikácia naopak výrazne brzdia možný rast.. Externý, kompetentný a ničím nezaťažený pohľad pomáha včas odhaliť možné riziká a finančné straty.

TRÉNINGOVÁ AKADÉMIA

Tréningová akadémia PROFISALES je zameraná na získavanie a ďalšie zvyšovanie predajných, manažérskych a vodcovských kompetencií. PROFISALES tréningový koncept svojím profesionálnym a individuálnym prístupom v spojení so špičkovým mentoringom a koučingom prináša skutočne vysokú pridanú hodnotu. POROZUMIEŤ > NATRÉNOVAŤ > REALIZOVAŤ > MERAŤ > OPAKOVAŤ. To je podstatou tréningov, pričom rozdiely sa skrývajú v detailoch.     

RECRUITMENT OUTSOURCING

  • Personálne výberové procesy PROFISALES riešia potreby pri obsadzovaní  pracovných pozícii obchodných zástupcov, predajcov, manažérov predajných tímov alebo obchodných riaditeľov, pričom Vám dokážu ušetriť aj nemalé finančné náklady.  Prostredníctvom osobných pohovorov s potenciálnymi uchádzačmi Vám umožníme zistíť ich schopnosti potrebné na úspešný výkon na týchto pracovných pozíciách.

O MNE

Som expertom na konzultačný terénny predaj. Počas mojej 25-ročnej aktívnej služby v B2C a B2B predaji v oblasti strojárstva, stavebníctva, autopriemyslu a remesiel som pracoval vo firmách Würth a Förch, v ktorých som postupne prešiel všetkými pozíciami – od obchodného zástupcu, cez vedúceho oblasti, riaditeľa divízie až po konateľa firmy a práve preto viem veľmi presne, čo ktorá pozícia obnáša a vyžaduje.

Vďaka všetkým skúsenostiam som dokonale spoznal a pochopil význam prepracovaných procesov a štandartov, nemecký zmysel pre profesionalitu, detaily a orientáciu na výsledok ako aj to, ako byť najlepší a nie najlacnejší. Firemná kultúra, výber správnych ľudí, intenzívne tréningy, kvalitné vzdelávanie a podpora zamestnancov, vrátane ich individuálneho rozvoja je správny mix toho,, čo prináša požadovaný úspech v podobe zdravého a udržateľného rastu tržieb aj zisku každej firmy.

V roku 2019 som založil agenúru PROFISALES, ktorá poskytuje komplexné a profesionálne služby pre firemnú aj individuálnu klientelu v oblasti predaja a manažmentu. Pomáham všetkým, ktorí chcú naplno rozvíjať svoj potenciál a zlepšovať predajné výsledky.

 PREDAJ TO JE ZÁBAVA.

                               

Vízia : líderstvo v oblasti predajného poradenstva, spojené so vzdelávaním, tréningom a mentoringom predajcov a manažérov predajných tímov.

Misia


ZLEPŠOVAŤ KVALITU PREDAJNÝCH SLUŽIEB


ZAVÁDZAŤ VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ ŠTANDARTY


ROZVÍJAŤ PREDAJNÉ A MANAŽÉRSKE KOMPETENCIE


PRIPRAVOVAŤ KVALITNÝCH VEDÚCICH ZAMESTNANCOV


ZVYŠOVAŤ SOCIÁLNY STATUS PROFESIONÁLNEHO PREDAJA

Hodnoty


SERIÓZNOSŤ


ZODPOVEDNOSŤ


INOVATÍVNOSŤ


ÚPRIMNOSŤ


REŠPEKT

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípadne máte záujem o osobné a nezáväzné stretnutie, pošlite Vašu správu alebo zavolajte na:

+421 910 266 797

profisales@profisales.sk 

milos.tuharsky@profisales.sk

Adresa: Junior, ul. A. Sládkoviča 2, 934 05 Levice

PO – PI 8:00 – 17:00