MILOŠ TUHARSKÝ

Riadenie obchodných firiem

Budovanie predajných tímov

Rozvoj vedomostí a zručností

Procesný a personálny audit

Predaj a manažment predstavujú v každej spoločnosti kľúčové činnosti, nakoľko rozhodujú o jej úspechu či neúspechu. Z tohto dôvodu je rozhodujúce mať na týchto pozíciách správnych ľudí, ktorí potrebujú na sebe neustále pracovať.

PONUKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

KONZULTAČNÉ PORADESTVO

 Vstupný firemný audit PROFISALES pomáha zistiť aktuálny stav a následne podľa potreby nastaviť efektívne procesy, systémy a štandarty. Tie spoločne so správnym vedením zamestnancov prinášajú požadované výsledky a dlhodobo udržateľný rast firmy.. Nefunkčné alebo málo efektívne procesy, stereotyp, rutina a taktiež zlá komunikácia medzi zamestnancami, naopak jej rast brzdia.. Externý, kompetentný a nezaťažený pohľad ich pomáha odhaliť aj meniť.

TRÉNINGOVÁ AKADÉMIA

Tréningová akadémia PROFISALES je zamerané na získavanie aj ďalšie zlepšovanie kompetentností v predaji, manažmente a vedení ľudí. Originálny tréningový koncept PROFISALES svojím profesionálnym a individuálnym prístupom, spojený s mentoringom a koučingom prináša skutočne vysokú pridanú hodnotu. POROZUMIEŤ > TRÉNOVAŤ > PRAKTIZOVAŤ > MERAŤ > OPAKOVAŤ. Toto je podstatou realizovaných tréningov. Rozdiely sa skrývajú vždy v detailoch.     

RECRUITMENT OUTSOURCING

  • Výber správnych uchádzačov na pracovné pozície obchodných zástupcov, predajcov, manažérov predajných tímov alebo obchodných riaditeľov sú základom budúceho úspechu každej firmy, pričom pomôžu ušetriť aj nemalé finančné náklady. Vyžadujú si však dostatočnú prax aj skúsenosti. Prostredníctvom osobných pohovorov s potenciálnymi uchádzačmi, Vám pomôžem zistiť reálnu vhodnosť daného uchádzača na úspešný výkon v predaji alebo manažmente.

O MNE

Som expertom na konzultačný terénny predaj. Počas mojej 25-ročnej aktívnej služby v B2C a B2B predaji v oblasti strojárstva, stavebníctva, autopriemyslu a remesiel som pracoval vo firmách Würth a Förch, v ktorých som postupne prešiel všetkými pozíciami – od obchodného zástupcu, cez vedúceho oblasti, riaditeľa divízie až po konateľa firmy a preto viem veľmi presne, čo ktorá pozícia obnáša a vyžaduje.

Vďaka všetkým skúsenostiam som dokonale spoznal a pochopil význam prepracovaných procesov a štandartov, nemecký zmysel pre profesionalitu, detaily a orientáciu na výsledok ako aj to, ako byť najlepší a nie najlacnejší. Firemná kultúra, výber správnych ľudí, intenzívne tréningy, kvalitné vzdelávanie a podpora zamestnancov, vrátane ich individuálneho rozvoja je správny mix toho,, čo prináša požadovaný úspech v podobe zdravého a udržateľného rastu tržieb aj zisku každej firmy.

V roku 2019 som založil agenúru PROFISALES, ktorá poskytuje komplexné a profesionálne služby pre firemnú aj individuálnu klientelu v oblasti predaja a manažmentu. Pomáham všetkým, ktorí chcú naplno rozvíjať svoj potenciál a zlepšovať predajné výsledky.

 PREDAJ TO JE ZÁBAVA.

                               

Vízia : líderstvo v oblasti predajného poradenstva, spojené so vzdelávaním, tréningom a mentoringom predajcov a manažérov predajných tímov.

Misia


ZLEPŠOVAŤ KVALITU PREDAJNÝCH SLUŽIEB


ZAVÁDZAŤ VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ ŠTANDARTY


ROZVÍJAŤ PREDAJNÉ A MANAŽÉRSKE KOMPETENCIE


PRIPRAVOVAŤ KVALITNÝCH VEDÚCICH ZAMESTNANCOV


ZVYŠOVAŤ SOCIÁLNY STATUS PROFESIONÁLNEHO PREDAJA

Hodnoty


SERIÓZNOSŤ


ZODPOVEDNOSŤ


INOVATÍVNOSŤ


ÚPRIMNOSŤ


REŠPEKT

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípadne máte záujem o osobné a nezáväzné stretnutie, pošlite Vašu správu alebo zavolajte na:

+421 910 266 797

profisales@profisales.sk 

milos.tuharsky@profisales.sk

Adresa: Junior, ul. A. Sládkoviča 2, 934 05 Levice

PO – PI 8:00 – 17:00