MILOŠ TUHARSKÝ

poradenstvo v oblasti osobného predaja a budovaní excelentných predajných tímov

tréner, mentor a kouč predajných a manažérskych pozícií

komplexný servis pre Váš profesionálny predaj

Pomáham nastavovať efektívne predajné procesy a systémy práce - Trénujem TOP predajné a manažérske kompetencie - Rozvíjam individuálne schopnosti a sebamotiváciu - Spolupracujem pri výberoch zamestnancov a ich adaptácii

PONUKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Poradenstvo -Konzulting

Poradenské a konzultačné služby zamerané na budovanie, ďalší rozvoj alebo úplný reštart predaja. Funkčné predajné procesy, správny systém práce a efektívne manažérske riadenie. Sprostredkovanie vhodných kandidátov na pracovné pozície v predaji a manažmente predaja.

Vzdelávanie - Tréningy

Intenzívne firemné tréningy,  transformačné skupinové semináre, tréningové a vzdelávacie centrum. Rozvíjanie predajných techník a manažérskych kompetencií, prenos teoretických znalostí do praxe. Merateľné zvyšovanie predajných výsledkov a kvality manažmentu.

Mentoring - Koučing

Individuálny rozvoj prostredníctvom mentoringu alebo koučingu na zlepšovanie manažérskych a predajných kompetencií,  Využívanie osobného talentu a potenciálu, prekonávanie svojích limitov, nastavenie pozitívneho myslenia na dosiahovanie požadovaných  osobných úspechov a cieľov. 

O MNE

Môj príbeh :

V osobnom predaji ( B2C) som začal pracovať v roku 1993 ako obchodný zástupca v jednej nemeckej nadnárodnej obchodnej spoločnosti, ktorá je lídrom vo svojej oblasti podnikania a celosvetovo zamestnáva desiatky tisíc obchodných zástupcov a predajcov. V tejto spoločnosti som postupne pôsobil v manažérskych pozíciách ako vedúci oblasti, neskôr ako riaditeľ divízie. Od  roku 2012 som v pozícii výkonného riaditeľa a konateľa viedol inú nemeckú obchodnú firmu. Počas mojej praxe a služby som dokonale spoznal nemecký perfekcionalizmus a orientáciu na výsledky, snahu byť najlepší a nie najlacnejší. Firemná kultúra, dokonalé a  funkčné procesy, špičkové vzdelávanie predajcov a manažérov spolu s ich motiváciou je mix toho, čo prináša úspech v podobe trvalého rastu tržieb a zisku. Počas mojej kariéry som zažil osobne mnoho úspechov a rovnako aj neúspechov, jedno aj druhé mi dalo veľmi veľa pracovných ale aj životných skúseností.  V roku 2019 som založil spoločnosť PROFISALAES a začal som nadobudnuté know-how poskytovať ako konzultant, mentor, tréner a školiteľ pre firmy, organizácie aj jednotlivcov, pretože odovzdávať iným všetko čo som sa naučil mi dáva absolútny zmysel.

Predaj musí byť vášeň a zábava.  Snaha zlepšovať sa, prekonávať svoje osobné limity a dosahovať stanovené ciele je v predaji základnou podstatou.  

Každé podnikanie má mať svoje poslanie. Mojím poslaním je :

                               

BUDOVAŤ EXCELENTNÉ PREDAJNÉ TÍMY, KTORÉ POSKYTUJÚ SVOJÍM ZÁKAZNÍKOM NAJLEPŠÍ PREDAJNÝ SERVIS, SVOJE NADŠENIE A VYSOKÚ PROFESIONALITU.

Moja vízia

SPOLOČENSKÝ PROFIT

Úspešní zamestnanci tvoria úspešnú firmu, úspešné firmy tvoria úspešnú spoločnosť a tá vytvára vhodné podmienky a podporu pre ďalší rozvoj a sebarealizáciu všetkých ľudí.

VZÁJOMNÁ INŠPIRÁCIA

Každý sa môže snažiť niečim inšpirovať iných ľudí a zároveň sa inými nechať inšpirovať.

VÍŤAZNÉ MYSLENIE

Základom každého úspechu je vnútorná motivácia a mentálny postoj, je to rovnaké ako v športe.

PARTNERSTVÁ A VZŤAHY

Toto je základom každej úpešnej spolupráce aj vzájomného spolužitia.

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

Pracovať na sebe, stále sa zlepšovať a posúvať svoje limity, stať sa skutočným profesionálom vo svojej pracovnej oblasti.

Moje hodnoty

SERIÓZNOSŤ

Úplný základ charakteru každého človeka, pre ktorého platia vzájomne odsúhlasené dohody a poskytnutá dôvera.

ZODPOVEDNOSŤ

Vnútorný postoj človeka k prístupu svojích úloh a povinností.

CIEĽAVEDOMOSŤ

Ak má človek cieľ, správnu motiváciu a vytrvalosť, tak môže dosiahnuť všetko.

REŠPEKT A POĎAKOVANIE

Poďakovať za každé nasadenie a snahu, vyjadriť rešpekt za výnimočný výkon alebo výsledok, je samozrejmosť nielen v práci.

OTVORENOSŤ

Možnosť otvorene ale správne vyjadrovať svoj názor a pocity, pomáha k lepšiemu vzájomnému porozumeniu a spolupráci.

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípadne máte záujem o osobné a nezáväzné stretnutie, pošlite mi Vašu správu alebo mi zavolajte.

+421 910 266 797

milos.tuharsky@profisales.sk

PO – PI 8:00 – 17:00