MILOŠ TUHARSKÝ


EXTERNÝ PARTNER

pri budovaní, rozvoji alebo transformácii
B2C - B2B predaja a predajných tímov.

Komplexné služby a odborné kompetencie v oblasti predaja.
Efektívne a správne procesy - systémy - štandarty - vedenie.

PONUKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

EXPERTNÉ PORADESTVO

 Budovanie, transformácia alebo úplný reštart predajného tímu prostredníctvom správnych  procesov, systémov a definovaných štandartov práce predajcov aj vedúcich zamestnancov. Dosahované výsledky sú zrkadlom spôsobu a systému riadenia a vedenia. Stereotyp, rutina, nefunkčné procesy a taktiež nesprávna komunikácia zabíjajú efektivitu a rast. Externý, kompetentný a nezaťažený pohľad ich pomáha odhalovať a meniť.

TRÉNINGOVÉ PROGRAMY

Tréningové centrum profesionálneho predaja zamerané na získanie potrebných kompetencíí v oblasti predaja a manažmentu predajných tímov alebo firiem. Individuálny prístup, profesionalita, originálny tréningový koncept : POROZUMIEŤ – TRÉNOVAŤ – PRAKTIZOVAŤ – MERAŤ. Všetko s podporou skúseného mentora s dlhoročnými praktickými skúsenosťami, reálnymi výsledkami a osobným know-how. Rozdiely sa skrývajú v detailoch      

PERSONÁLNE VÝBERY

Výberové procesy a vyhľadávanie vhodných uchádzačov na pracovné pozície obchodných zástupcov, predajcov, vedúcich predajných tímov a obchodných riaditeľov. Osobné pohovory s potenciálnymi uchádzačmi, ktorých cieľom je výber toho správneho. Dôležité je zistiť potenciál a perspektívu uchádzača na obsadzovanú pozíciu. Výberové pohovory predstavujú prvý krok pri budovaní dlhodobo úspešného predajného tímu, ktorý je základom stability každej  firmy. 

O MNE

V oblasti B2C predaja som aktívny od roku 1993 a v rámci samotného predaja som pracoval na všetkých pracovných pozíciách.  Šesť rokov ako obchodný zástupca a ďalších deväťnásť rokov na všetkých úrovniach riadenia predaja a vedenia ľudí ako vedúci predajného tímu, riaditeľ divízie a nakoniec ako konateľ    a riaditeľ firmy.

25 rokov som pôsobil  v dvoch nemeckých nadnárodných spoločnostiach s dokonale prepracovanými predajnými a manažérskymi systémami a procesmi. Počas mojej praxe som dokonale pochopil nemecký zmysel pre profesionalitu, detaily a orientáciu na výsledky, to ako byť najlepší a nie najlacnejší. Firemná kultúra, štandarty, intenzívne tréningy predajcov a kvalitné vzdelávanie vedúcich zamestnancov, vrátane ich individuálneho rozvoja je správny mix toho, čo prináša požadovaný úspech v podobe zdravého a udržateľného rastu tržieb aj zisku.   

PROFISALES sa od roku 2019 špecializuje na predaj a manažment. Poskytuje profesionálne služby pre firemnú aj individuálnu klientelu s ambíciami stáleho zlepšovania, maximálneho využívania svojho predajného potenciálu a tým zvyšovania dosahovaných výsledkov. PREDAJ TO JE ZÁBAVA.

                               

 

Vízia : líderstvo v poradenstve malých a stredných firiem - TOP tréningové centrum pre obchodných zástupcov, predajcov a manažérov predajných tímov

Poslanie


ODOVZDÁVAŤ SVOJE OSOBNÉ SKÚSENOSTI


ROZVÍJAŤ SCHOPNOSTI A POTENCIÁL


TRÉNOVAŤ TOP PREDAJNÉ KOMPETENCIE


VZDELÁVAŤ VEDÚCICH ZAMESTNANCOV


ZVYŠOVAŤ SOCIÁLNY STATUS PREDAJA

Hodnoty


SERIÓZNOSŤ


ZODPOVEDNOSŤ


CIEĽAVEDOMOSŤ


VYTRVALOSŤ


REŠPEKT

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípadne máte záujem o osobné a nezáväzné stretnutie, pošlite Vašu správu alebo zavolajte na:

+421 910 266 797

profisales@profisales.sk 

milos.tuharsky@profisales.sk

Adresa: Junior, ul. A. Sládkoviča 2, 934 05 Levice

PO – PI 8:00 – 17:00