MILOŠ TUHARSKÝ

expertné poradenstvo v oblasti predaja a manažmentu

intenzívne tréningy predajných a manažérskych kompetencií

profesionálne výberové pohovory

optimalizácia predajných výsledkov - využívanie trhového a zákazníckeho potenciálu - životný cyklus spoločnosti - individuálny rozvoj a sebamotivácia

PONUKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Poradenstvo

Komplexné poradenské služby zamerané na budovanie, rozvoj alebo úplný reštart predaja. Efektívne manažérske procesy a správne vedenie, vysokoefektívne systémy práce. Výberové pohovory s uchádzačmi na pracovné pozície obchodný zástupca a manažér predajného tímu.

Tréningy

Intenzívne firemné tréningy s individuálnym prístupom a podporou prostredníctvom profesionálneho mentoringu : 1. Tréning predajných a manažérskych kompetencií  2. Prenos teoretických znalostí do denných činností  3. Merateľné zvyšovanie predajných výsledkov a kvality manažmentu.

Výbery

Profesionálne výberové pohovory s potenciálnymi uchádzačmi s cieľom výberu toho správneho kandidáta. Výber perspektívneho jedinca na základe jeho individuálnych schopností, predstavuje prvý krok pri budovaní úspešného predajného tímu firmy.   

O MNE

V roku 1993 som začal pracovať ako obchodný zástupca v  nemeckej nadnárodnej obchodnej spoločnosti, lídrom vo svojej oblasti podnikania, ktorá celosvetovo zamestnáva desiatky tisíc obchodných zástupcov a predajcov. 

, Od roku 2000 som postupne pôsobil v manažérskych pozíciách ako vedúci oblasti ( 10 obchodných zástupcov ), neskôr ako riaditeľ divízie ( 70 obchodných zástupcov ) a od roku 2012 ako konateľ a výkonný riaditeľ firmy ( 30 zamestnancov ).

Počas mojej praxe a služby som dokonale spoznal nemecký zmysel pre detaily a orientáciu na výsledky, byť najlepší a nie najlacnejší. Firemná kultúra, funkčné procesy a systém práce, špičkové vzdelávanie predajcov a manažérov, rozvoj ich motivácie, to je mix toho, čo prináša úspech v podobe trvalého rastu tržieb a zisku firmy.   

Od roku 2019 poskytujem svoje know-how ako konzultant, tréner, mentor a školiteľ pre firmy, organizácie aj jednotlivcov. Odovzdávať iným všetko čo som sa naučil mi dáva absolútny zmysel.

Mám kompetencie v osobnom predaji, TOP manažmente riadenia firmy, výberoch zamestnancov a ich rozvoja prostredníctvom tréningov a mentoringu. 

Profesionálny predaj znamená byť každým dňom lepším . Každé podnikanie má svoje poslanie. Mojím poslaním je :

                               

 

BUDOVAŤ EXCELENTNÉ PREDAJNÉ TÍMY, KTORÉ POSKYTUJÚ SVOJÍM ZÁKAZNÍKOM NAJLEPŠÍ PREDAJNÝ SERVIS, SVOJE NADŠENIE A VYSOKÚ PROFESIONALITU.

Moja vízia

SPOLOČENSKÝ PROFIT

Prostredníctvom úspešných zamestnancov tvoriť úspešné firmy a úspešnými firmami tvoriť úspešnú spoločnosť, ktorá vytvára vhodné podmienky a podporu pre sebarealizáciu a ďalší rozvoj všetkých ľudí.

VZÁJOMNÁ INŠPIRÁCIA

Každý sa môže snažiť niečim inšpirovať iných ľudí a zároveň sa inými nechať inšpirovať.

VÍŤAZNÉ MYSLENIE

Správnym a otvoreným myslením, spoločne so správnou vnútornou motiváciou tvoriť základ každého úspechu.

PARTNERSTVÁ A VZŤAHY

Základom každej úpešnej spolupráce je partnersky vzťah.

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

Pracovať stále na sebe, v každej svojej oblasti sa zlepšovať a posúvať tak svoje limity na ceste za majstrovstvom a profesionalitou.

Moje hodnoty

SERIÓZNOSŤ

Úplný základ charakteru každého človeka, pre ktorého platia vzájomne odsúhlasené dohody a poskytnutá dôvera.

ZODPOVEDNOSŤ

To je vnútorný postoj človeka k prístupu svojích úloh a povinností.

CIEĽAVEDOMOSŤ

Ak má človek cieľ, správnu motiváciu a vytrvalosť, tak môže dosiahnuť všetko.

REŠPEKT A POĎAKOVANIE

Poďakovať za každé nasadenie a snahu, vyjadriť rešpekt za výnimočný výkon alebo výsledok, je samozrejmosť nielen v práci.

OTVORENOSŤ

Možnosť otvorene ale správne vyjadrovať svoj názor a pocity, pomáha k lepšiemu vzájomnému porozumeniu a spolupráci.

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípadne máte záujem o osobné a nezáväzné stretnutie, pošlite mi Vašu správu alebo mi zavolajte.

+421 910 266 797

milos.tuharsky@profisales.sk

PO – PI 8:00 – 17:00