MILOŠ TUHARSKÝ

konzultant v oblasti profesionálneho predaja a služieb

tréner a školiteľ predajných a manažérskych kompetencií


KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRE VÁŠ PREDAJ

MAXIMALIZUJEM VÝKONNOSŤ A PREDAJNÝ POTENCIÁL FIRIEM Pomáham nastavovať správne myslenie ľudí k požadovaným úspechom - Trénujem predajné a manažérske kompetencie - Rozvíjam schopnosti, silné stránky a sebamotiváciu jednotlivcov.

PONUKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Konzulting

Konzultačné a poradenské služby zamerané na budovanie, ďalší rozvoj alebo úplný reštart predaja. Vysokoefektívne predajné procesy a kvalita   manažérskeho riadenia. Sprostredkovanie vhodných kandidátov na pracovné pozície v predaji a manažmente predaja.

Vzdelávanie

Intenzívne firemné tréningy,  transformačné skupinové semináre, inšpiratívna vzdelávacia akadémia. Rozvíjanie predajných techník a manažérskych zručností, prenos teoretických znalostí do praxe. Merateľné zvyšovanie predajných výsledkov a kvality služieb.

Mentoring

Individuálny rozvoj prostredníctvom mentoringu alebo koučingu na zlepšovanie manažérskych a predajných kompetencií,  Využívanie osobného talentu a potenciálu, prekonávanie svojích limitov, nastavenie správneho myslenia, dosiahovanie požadovaných  cieľov. 

O MNE

Môj príbeh :

V osobnom predaji som začal pracovať v roku 1993 ako obchodný cestujúci, neskôr ako obchodný zástupca v nemeckej nadnárodnej firme, ktorá je lídrom vo svojej oblasti podnikania a celosvetovo zamestnáva desiatky tisíc obchodných zástupcov a predajcov. Neskôr som prešiel jednotlivými stupňami vedenia predaja, ako vedúci oblasti, potom ako riaditeľ divízie. V roku 2012 som začal pracovať na pozícii výkonného riaditeľa a konateľa inej nemeckej nadnárodnej spoločnosti. Počas mojej praxe a služby som dokonale spoznal nemecký perfekcionalizmus a orientáciu na výsledky, snahu byť najlepší a nie najlacnejší. Firemná kultúra, dokonalé a  funkčné procesy, špičkové vzdelávanie predajcov a manažérov spolu s ich motiváciou je mix toho, čo prináša úspech v podobe trvalého rastu tržieb a zisku. Počas mojej kariéry som zažil osobne mnoho úspechov a rovnako aj neúspechov, jedno aj druhé mi dalo veľmi veľa pracovných ale aj životných skúseností.  V roku 2019 som založil spoločnosť PROFISALAES a začal som nadobudnuté know-how poskytovať ako konzultant, mentor, tréner a školiteľ pre firmy, organizácie aj jednotlivcov, pretože odovzdávať iným všetko čo som sa naučil mi dáva absolútny zmysel.

Predaj musí byť vášeň a zábava, snaha zlepšovať sa, prekonávať svoje limity, dosahovať stanovené ciele..  

Každá profesia má svojích profesionálov aj tých, ktorí sú v nej najlepší.

                               

 

Svojími skúsenosťami pomáham firmám, organizáciám aj jednotlivcom zlepšovať predajné výsledky, dosahovať stanovené ciele a napĺňať svoje poslanie v spoločnosti.

Moja vízia

SPOLOČENSKÝ PROFIT

Úspešní zamestnanci tvoria úspešnú firmu, úspešné firmy tvoria úspešnú spoločnosť a tá vytvára vhodné podmienky a podporu pre ďalší rozvoj a sebarealizáciu všetkých ľudí.

VZÁJOMNÁ INŠPIRÁCIA

Každý sa môže snažiť niečim inšpirovať iných ľudí a zároveň sa inými nechať inšpirovať.

VÍŤAZNÉ MYSLENIE

Základom každého úspechu je vnútorná motivácia a mentálny postoj, je to rovnaké ako v športe.

PARTNERSTVÁ A VZŤAHY

Toto je základom každej úpešnej spolupráce aj vzájomného spolužitia.

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

Pracovať na sebe, stále sa zlepšovať a posúvať svoje limity, stať sa skutočným profesionálom vo svojej pracovnej oblasti.

Moje hodnoty

SERIÓZNOSŤ

Úplný základ charakteru každého človeka, pre ktorého platia vzájomne odsúhlasené dohody.

ZODPOVEDNOSŤ

Vnútorný postoj človeka k prístupu svojích úloh a povinností.

CIEĽAVEDOMOSŤ

Ak má človek cieľ, správnu motiváciu a vytrvalosť, tak môže dosiahnuť všetko.

REŠPEKT A POĎAKOVANIE

Poďakovať za nasadenie a aktivity, vyjadriť rešpekt za výnimočný výkon alebo výsledok, je samozrejmosť nielen v práci.

OTVORENOSŤ

Možnosť otvorene ale správne vyjadrovať svoj názor a pocity, pomáha k lepšiemu vzájomnému porozumeniu a spolupráci.

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípadne máte záujem o osobné a nezáväzné stretnutie, pošlite mi Vašu správu alebo mi zavolajte.

+421 910 266 797

milos.tuharsky@profisales.sk

PO – PI 8:00 – 17:00