Mentoring – Koučing

Mentoring alebo koučing je orientovaný na podstatné veci a detaily jednotlivca, rozvíja talent a silné stránky, odkrýva osobnosť a schopnosti, pomáha pri zmenách, ktoré sú potrebné vykonať aby bol dosiahnutý požadovaný výsledok snaženia.. Jedná sa predovšetkým o zlepšovanie výkonostných a riadiacích kompetencií, komunikácie, prezentácie, spolupráce, vzťahov a ďalších podstatných oblastí. Svojím významom je určený pre :

  • Majiteľov firiem, obchodných riaditeľov, vedúcich predaja

Cieľom je spoločne dosiahnuť požadovanú úroveň potrebných vedomostí, praktických zručností a ich prenos do praxe. Výsledkom je následne jednoduchšie a efektívne dosahovanie požadovaných zámerov alebo cieľov, čo prináša pocit spokojnosti a radosti.

Štandartná cena služby : do 1 hod. – 40 € ( osobne, online ) + 10 min. telefonicky

Špeciálna cena služby : dohodou ( jedná sa komplexnejší rozsah s vypracovaním dokumentu ).

Nie som platcom DPH.

Pracujte stále na sebe, aby ste sa každým dňom v každej svojej oblasti zlepšovali a inšpirujte tým aj ostatných.

Kontaktujte ma

Vyberte si témy o ktoré máte záujem a dohodneme sa na ďalšom postupe.

milos.tuharsky@profisales.sk
+421 910 266 797

Pošlite mi email