Intenzívne tréningy a semináre zamerané na predaj

SPRÁVNA
KOMUNIKÁCIA

AKTÍVNY
PREDAJ

POZITÍVNA
MOTIVÁCIA

PROFESIONÁLNY
PREDAJCA

Tréningy a semináre zamerané na predajné kompetencie sú určené všetkým, ktorých náplňou práce je predávať produkty alebo služby. Jedná sa o obchodných zástupcov firiem, reprezentantov firiem, predajcov v predajniach, telefonických predajcov, majiteľov malých obchodných firiem a predajní, začínajúcich podnikateľov. Jedná sa o komplexnosť : 

vlastností – ktoré treba správne rozvíjať

činností – ktoré treba správne vykonávať

úloh – ktoré treba plniť

kompetencií – ktoré treba správne ovládať

Komplexnosť, spolu s tréningom a praxou predstavuje najvyššiu úroveň stavu v každej oblasti, vrátane predaja. Cieľom je dosiahnuť stav, v ktorom sa táto činnosť stáva zábavou a dosahuje sa pri nej najvyššia možná efektivita – flow. A radosť z dosahovaných úspechov.

 Získanné informácie pomôžu každému nájsť správnu motiváciu, zvýšiť sebavedomie a dosiahnuť vyššie predajné výsledky v podobe uzatvárania väčšieho počtu objednávok, získavania nových zákazníkov, zlepšenia ziskovosti a budovaniu pevných partnerstiev so svojími zákazníkmi.

Prekonajte svoje limity a staňte sa prostredníctvom PROFISLAES skutočným PROFI predajcom bez ohľadu na to, v akej oblasti predaja a služieb pracujete.

Priebeh :

Teoretické poznatky sú konfrontované osobnými praktickými skúsenosťami lektora a rozborom reálnych prípadových štúdií, pri ktorých účastníci navrhujú svoje názory a prípadné reakcie na daný prípad. Pracuje sa vo dvojiciach alebo malých skupinách a tým je zabezpečená ich vysoká efektivita.