Tréningové programy pre obchodných zástupcov a predajcov


Zákaznícky manažment


Predajný rozhovor


Ekonomické súvislosti

MASTER OF SALES REPRESENTATIVE

Tréningové programy sú určené pre všetkých, ktorých podstatnou náplňou práce je predaj akýchkoľvek produktov alebo služieb a ktorí potrebujú získať a ďalej dokonale rozvinúť všetky kompetencie, ktoré sú pre úspešný predaj absolútne nevyhnutné. Jedná sa o obchodných zástupcov a reprezentantov firiem, predajcov v predajniach, telefonických predajcov, majiteľov malých obchodných firiem a predajní, začínajúcich podnikateľov.  Podstatou tréningových programov je kompetentnosť, ktorá spočíva z: 

vlastností – ktoré treba správne rozvíjať

činností – ktoré treba správne vykonávať

úloh – ktoré treba vždy plniť

kompetencií – ktoré treba správne ovládať

Vedomosti a zručnosti, no hlavne schopnosť ich použitia v praxi, predstavujú najvyššiu úroveň majstrovstva v každej oblasti, vrátane predaja. Cieľom je dosiahnuť stav, v ktorom sa táto činnosť stáva zábavou a dosahuje sa pri nej najvyššia možná efektivita a radosť z dosahovaných výsledkov. A to je stav – flow. 

Tréningový koncept a získané informácie pomôžu každému v prvom rade nájsť správnu motiváciu, zvýšiť sebavedomie, získavať nových zákazníkov a dosahovať vyššie predajné výsledky prostredníctvom uzatvárania väčšieho počtu objednávok, zvýšenia ziskovosti a budovaniu pevných partnerstiev so svojími zákazníkmi.

Prekonajte svoje limity a staňte sa prostredníctvom PROFISLAES skutočným MAJSTROM PROFESIONÁLNEHO PREDAJA bez ohľadu na to, či už v nejakej oblasti predaja pracujete, prípadne chcete pracovať.

Priebeh :

Osobné praktické skúsenosti lektora – trénera, vysokoúčinný tréningový proces, pri ktorom sa trénuje požadovaná úroveň a kvalita zručnosti spolu s rozborom reálnych prípadových štúdií a pri ktorých účastníci navrhujú svoje riešenia, prípadne osobné a reakcie na daný prípad. skúsenosti. Pracuje sa formou, v ktorej prostredníctvom najnovších vedeckých poznatkov sa zapájajú všetky zmyslové vnemy a tým dochádza k vysokej miere pochopenia, naučenia a zapamätania.